Blackbox4.0

เงินเฟ้อ เป็นเรื่องเพียงชั่วคราว หรือเป็นเรื่องที่จะอยู่กับเราไปอีกนาน ??

เงินเฟ้อ เป็นเรื่องเพียงชั่วคราว หรือเป็นเรื่องที่จะอยู่กับเราไปอีกนาน ? ตอนที่ 1 : เบื้องหลังเงินเฟ้อ หลังวิกฤตโควิด 19 ทฤษฎีเงินเฟ้อในปัจจุบันนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ค่ายใหญ่ๆ อันได้แก่ 1. ค่ายเงินเฟ้อเป็นเรื่องเพียงชั่วคราว (Transitory Inflation) และ 2. ค่ายเงินเฟ้อเป็นเรื่องที่จะอยู่กับเราไปอีกยาวๆ (Sticky Inflation) ในบทความนี้ เราจะมาคุยกันว่าแต่ละค่ายนั้นมีเหตุผลอะไรมาสนับสนุน และมีความน่าเชื่อถือเพียงใด แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้น เรามาปูพื้น เพื่อให้รู้จักต้นเหตุของ เงินเฟ้อ หรือ Inflation กันก่อน ว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดเงินเฟ้อได้บ้าง และเงินเฟ้อในปัจจุบันมันเกิดจากอะไรกันแน่  เสริมสร้างความเข้าใจ เงินเฟ้อมาจากไหน ?? สำหรับสาเหตุของเงินเฟ้อ โดยทั่วไปเงินเฟ้อสามารถเกิดได้จาก 2 สาเหตุด้วยกัน นั่นคือ Demand Pull Cost Push  ทั้งนี้ เงินเฟ้อที่ถูกขับดันด้วยการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้กระเป๋าเงินของผู้คนในสังคมใหญ่ขึ้น มีความสามารถในการใช้จ่ายมากขึ้น มีคุณภาพเครดิต หรือมีความสามารถในการเป็นหนี้ได้มากขึ้น ในยามที่กระเป๋าเงินของผู้คนใหญ่ขึ้น ผู้คนจะจับจ่ายใช้สอยกันเพิ่มมากขึ้น...

This content is for Monthly Membership and Yearly Membership members only.
Login Join Now
Scroll to Top