เงินเฟ้อ เป็นเรื่องเพียงชั่วคราว หรือเป็นเรื่องที่จะอยู่กับเราไปอีกนาน ??

เงินเฟ้อ เป็นเรื่องเพียงชั่วคราว หรือเป็นเรื่องที่จะอยู่กับเราไปอีกนาน ? ตอนที่ …

Read more

Macro Vocab Essentials: อัตราดอกเบี้ย

#อัตราดอกเบี้ย #MacroVocab อัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือหนึ่งของธนาคารกลาง ในการนำมาใช้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หรือลดสภาพคล่อง …

Read more

Macro Vocab Essentials: พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรรัฐบาล เป็นตราสารหนี้ที่รัฐบาลออกมาเพื่อขอกู้เงินจากประชาชน จะในประเทศก็ดี ต่างประเทศก็ดี  พันธบัตรรัฐบาลเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ …

Read more