เงินเฟ้อ เป็นเรื่องเพียงชั่วคราว หรือเป็นเรื่องที่จะอยู่กับเราไปอีกนาน ? ตอนที่ 1 : เบื้องหลังเงินเฟ้อ หลังวิกฤตโควิด 19 ทฤษฎีเงินเฟ้อในปัจจุบันนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ค่ายใหญ่ๆ อันได้แก่ 1. ค่ายเงินเฟ้อเป็นเรื่องเพียงชั่วคราว (Transitory Inflation) และ 2. ค่ายเงินเฟ้อเป็นเรื่องที่จะอยู่กับเราไปอีกยาวๆ (Sticky Inflation) ในบทความนี้ เราจะมาคุยกันว่าแต่ละค่ายนั้นมีเหตุผลอะไรมาสนับสนุน และมีความน่าเชื่อถือเพียงใด แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้น เรามาปูพื้น เพื่อให้รู้จักต้นเหตุของ เงินเฟ้อ หรือ Inflation กันก่อน ว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดเงินเฟ้อได้บ้าง และเงินเฟ้อในปัจจุบันมันเกิดจากอะไรกันแน่  เสริมสร้างความเข้าใจ เงินเฟ้อมาจากไหน ?? สำหรับสาเหตุของเงินเฟ้อ โดยทั่วไปเงินเฟ้อสามารถเกิดได้จาก 2 สาเหตุด้วยกัน นั่นคือ Demand PullCost Push  ทั้งนี้ เงินเฟ้อที่ถูกขับดันด้วยการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้กระเป๋าเงินของผู้คนในสังคมใหญ่ขึ้น มีความสามารถในการใช้จ่ายมากขึ้น มีคุณภาพเครดิต หรือมีความสามารถในการเป็นหนี้ได้มากขึ้น ในยามที่กระเป๋าเงินของผู้คนใหญ่ขึ้น ผู้คนจะจับจ่ายใช้สอยกันเพิ่มมากขึ้น เงินสะพัดมากขึ้น...

This content is for Member Test and subscription members only.
Login Join Now
admin Macro World